Profiel

  • 25 jaar ervaring als organisatieadviseur
  • Met name actief op het terrein van personeel en organisatie en arbeidsverhoudingen
  • Veel gewerkt voor not-for-profit-organisaties, met name woningcorporaties; daarnaast ook voor met name middelgrote ondernemingen in de profit-sector
  • Zoekt oplossingen,  pragmatisch, analytisch en gevoel voor verhoudingen in organisaties
  • Actief als voorzitter en lid van bezwaren- en geschillencommissies mbt sociale plannen en functiewaardering
  • Bijna 10 jaar werkzaam geweest bij werknemersorganisatie (voor hoger personeel in bank- en verzekeringswezen)
  • Opgeleid in politieke wetenschappen, rechten, en mediation / alternative dispute resolution
  • Ook vanuit algemene adviespraktijk van grote adviesorganisatie  betrokken bij vraagstukken van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en besturing van organisaties