CV

 

Naam:

drs. G (Ger) M.W. van den Berg

Organisatie

Ger van den Berg Organisatie-advies

 

Van Lyndenstraat 8
6566 BH Millingen aan de Rijn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06-512 06 219

 

Geboortejaar:

1953

Opleiding

 

- Doctoraal Politieke Wetenschappen (Universiteit van Amsterdam)


- Propedeuse Rechten Rijks Universiteit Utrecht


- Postdoctorale opleiding voor Juristen ADR/Mediation bij de Universiteit van Amsterdam / Rijks Universiteit Utrecht

Werkervaring

2013 – heden

 

Ger van den Berg Organisatie-advies

Sinds 1 juli 2013 zelfstandig organisatie-adviseur op het gebied van HRM, arbeidsverhoudingen, fusie- en reorganisatiebegeleiding, en organisatie-ontwikkeling. Focus op sector woningcorporaties.


Opdrachten 3e kwartaal 2013:

 •  Voorzitter Begeleidingscommissie Sociaal Plan Waterweg Wonen
 •  Werkgeverslid in interne geschillencommissie CATS Woningstichting Servatius
 •  Begeleiding / lid stuurgroep fusieproces KleurrijkWonen en SVT Tiel
 • Advisering corporatie inzake OR-advies
 • Begeleiding personele reorganisatie grote corporatie
 • Review overgang en harmonisatie arbeidsvoorwaarden industriële onderneming.
 • Opstellen businessplan non-governmental organisatie

 

 

 

 

1989- 2013

KPMG Management Consulting

Senior manager bij KPMG Management Consulting, lid van adviesgroep Publieke Sector / Branchegroep Woningcorporaties.
Inhoudelijk werkterrein met name reorganisatie- en fusiebegeleiding; voorts organisatiedoorlichtingen en besturings- / governance-vraagstukken. In de loop van de jaren actief geweest in verschillende not-for-profit-sectoren (woningcorporaties, gezondheidszorg, onderwijs) en deels in de profit-sector.

 

Onder meer de volgende projecten uitgevoerd (verkort overzicht):

 • namens werkgever lid van Geschillencommissies Sociaal Plan bij diverse woningcorporaties (o.a. Mitros, Servatius, Stadlander, Com.wonen )
 • projectleider vele fusie- en integratieprocessen bij woningcorporaties
 • projectleider functiewaarderingstrajecten (CATS / IMF)
 • begeleiding reorganisaties en sluitingen ten aanzien van de personele en arbeidsvoorwaardelijke aspecten , met name middelgrote ondernemingen en bij Nederlandse onderdelen van internationale (met name US en UK) concerns
 • advisering / ondersteuning bij opstellen adviesaanvragen tbv reorganisaties bij TNT Post (sept 2010)
 • voorzitter projectgroep personeel in het kader van verzelfstandiging en reorganisatie NS-onderdeel Infra  (circa 4.300 medewerkers)
 • voorzitter onderhandelingsdelegaties sociaal statuut bij privatisering gemeentelijke diensten
 • advisering ondernemingsraden in het kader van fusies en reorganisaties
 • projectleider fusieprocessen gezondheidszorg en onderwijsinstellingen
 • begeleiding / onderzoek tbv wijziging inrichting governance-structuren (not-for-profit)
 • projectleider personele aspecten / voorzitter werkgroep Personeel bij tripartite fusie van ondernemingen in het betalingsverkeer (circa 1.200 medewerkers).

1980- 1989

NCHP / Nederlandse Centrale voor Hoger Personeel

In de tachtiger jaren werkzaam bij de vakorganisatie NCHP (onderdeel van vakcentrale middelbaar en hoger personeel MHP) als bestuurder /onderhandelaar, in het bijzonder in het bank- en verzekeringsbedrijf.

 

 

Werkzaamheden:

 • voeren van CAO-onderhandelingen
 • begeleiding reorganisaties en fusies / onderhandelen over sociale plannen en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • ontwikkeling en toetsing functiewaarderings- en salarissystemen
 • begeleiding en training ondernemingsraden.

Tevens lid geweest van GAB-commissies (paritaire advies- en ontslagcommissies van het Gewestelijke Arbeidsbureau / UWV), de Bedrijfscommissie voor Geld- en Kredietwezen tbv OR-zaken en diverse Begeleidingscommissies Sociaal Plan namens werknemers.

Diversen

Tot 1 januari 2011 gedurende tien jaar lid van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie. Als gevolg van de fusie van deze corporatie uit de Raad terug getreden.

Tot 2001 gedurende zeven jaar lid en later voorzitter van de Raad van Advies Sociale Faculteit (afdeling Personeel en Arbeid) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Vanaf  2010  secretaris Beheersstichting Stichting Exploitatie Tennisaccomommdatie /SET