Publicaties

Ger van den Berg heeft in de laatste jaren de volgende artikelen gepubliceerd en bijgedragen aan verschillende publicaties. Deze publicaties zijn vanuit zijn dienstverband bij KPMG tot stand gekomen. Bij KPMG was hij jarenlang één van de trekkers van de Branchegroep Woningcorporaties. 

 

  • 2011: 

“Idealisme mét een businesscase. Verkenning van andere verdienmodellen en organisatievormen.”

 

  • 2011:

“Woningcorporaties ‘resetten’ zich. Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector”

 

  • 2008: tezamen met Arjan Strijker

“Fusies  in de not-for-profitsector. Goed management van het fusieproces is achilleshiel.”
(artikel in KPMG-boek Excellent Presteren)

 

  • 2008: tezamen met Rob Stinebosch

“Governance bij samenwerking; fundament voor duurzame samenwerking”

 

  • 2007: tezamen met Mark Liesting

“De praktijk van samenwerking tussen middelgrote en kleine woningcorporaties”

 

  • 2006:

Verkennende studie “Beweegredenen  woningcorporaties”. Deel 1 literatuur en hypotheses”

in opdracht van het ministerie van VROM

 

  • 2006: 

“Verkennende studie  beweegredenen woningcorporaties. Deel 2 veldonderzoek”
in opdracht van het ministerie van VROM

 

  • 2005:

“Sturen in Wonen. Strategisch ondernemen in een veranderende omgeving”
Diverse artikelen in dit KPMG- boek over fusies, corporate governance, beloningsbeleid en functiewaardering.