Specialismen

1. Arbeidsverhoudingen:
  • Advisering inzake arbeidsverhoudingen, met name in relatie tot reorganisaties en fusies: procedures, werkwijzen en processtrategie in relatie tot ondernemingsraden en vakbonden.

 

2. Arbeidsvoorwaarden en beloningsvraagstukken:      
  • Advisering inzake arbeidsvoorwaarden /CAO’s, arbeidsvoorwaarden-reglementen, beloningsvraagstukken.
  • Advisering functiewaardering.

 

3. Fusie- en reorganisatieprocessen:
  • Regierol bij fusie- en reorganisatieprocessen; deelname stuurgroep / projectgroepen personeel; opstellen sociale plannen; deelname geschillencommissie, personele consequenties.

 

4. Deelname aan  Bezwaren- en geschillencommissies:
  • Lid van onafhankelijke commissies ingesteld ten behoeve van toezicht op goede uitvoering van sociale plannen;  zowel als voorzitter als als lid voorgedragen door werkgevers
  • Lid van interne geschillencommissies Functiewaardering; in het bijzonder in sector woningcorporaties met systeem CATS; voorgedragen door werkgevers

 

5. Organisatie-ontwikkeling algemeen:
  • Doorlichtingen / besturingsmodellen