Type opdrachten

 Ger van den Berg voert met name het volgende typen opdrachten uit:

  • Advisering inzake trajecten met OR en relaties met vakorganisaties.
  • Reorganisaties: opstellen reorganisatieplannen, sociaal plan, formatieplan, plaatsingsplan.
  • Fusies en samenwerking: algemene procesbegeleiding, voorbereiding van integratievoorstellen.
  • CAO-  en arbeidsvoorwaarden-vergelijkingen.
  • Bestuursmodellen / klankbord voor bestuurders.
  • Doorlichtingen / organisatieanalyse.